Arne Jørnbert
Publisert 16. februar 2010

Packard 1947