Helsing frå Ulf Sonnevelt

Nytt DAF-prosjekt
sykler idag er tempo avanti-85 yamaha  m.a.-74  panther 35 s-1959 og ambassador 3star-64

og grunnet slag er det tvilsomt om jeg bruker dem mer. proever bilder men har ikke av yamahamoppen
har daarlig datalinje og er i kina
flott at ogsaa  nordfjord har faatt noe slikt. de maa fiines mye rart i og bakloer og uthus
og dette maa bevares. startet selv med gml sykkel hos svigers paa bryggja og siden har det
bare ballet paa seg
forsoeker bilder av start mcn min