Meld deg inn i Nordfjord Motorhistoriske klubb!
Publisert 12. juni 2008

Ja! Eg melder meg inn i Nordfjord Motorhistoriske klubb!
Eg er merksam på at medlemskapen kostar kr 300,- pr år.

Fornamn:

Etternamn:
Adresse:
Postnummer:
Poststad:
Epostadresse:

Telefonnummer:

Kva slags veterankøyretøy
eig eller brukar du?

Personbil    Lastebil  Buss 
Motorsykkel    Moped    Anna  

Andre opplysningar:

This form and its form processor supplied by www.tectite.com.