Onsdagsmøte
Publisert 01. mai 2008

Kvar onsdag kl 17:00 og eit par timar utover, samlast unge og eldre medlemmer som har høve til det på Saga, Langeland. Her går praten laust og emna kan vere det meste.
Døme:

Du er hjerteleg velkomen til å stikke innom! Kanskje dette miljøet er noko for deg?