Vennskapsklubbar
Oppdatert 15. mars 2010
Her finn du banner med lenke til andre klubbar i verda som har lagt lenke til våre sider.
 

NMK sitt banner som vennskapsklubbar kan laste ned og legge på sidene sine med lenke til oss.
NMK's linked banner witch frienship clubs may download and place on their own sites.