Styret

 På årsmøtet 17. november 2010 vart desse valde til å sitje i NMK sitt styre:

Arne, Reidar, Leif, Hans Roger og Per utgjer styret for NMK.

 Namn  Verv Bilete
  Leif Refvik
  Mobil 957 55 112
 
leikaare@online.no 
  Leiar
  Hans- Roger Starheim
  Mobil 907 22 928
  hr.starheim@hotmail.com 
  Nestleiar
  Odd Kjetil Liseth
  Mobil
936 02 154
  nenzo@hotmail.com
  Kasserar
  Arne Hjelle Strand
  Mobil 478 17 676
  arnestrand1@gmail.com 
  Sekretær
  og leiar Norsk Tempoungdom
  Per Bergheim
  Mobil 911 10 760
 
epost
  Styremedlem
Styret for Saga er samansett av klubbleiar pluss:
  Svein Strøm
  Telefon 57 86 01
09
  Mobi
l 415 18 656
  sastroe@online.no 
  Leiar i styret for "Saga"
  Nils Ola Strand
 
Telefon 977 16 622
 
nils.ola@online.no 
  Styremedlem Saga
I tillegg:
  Anfinn Haugland
  Telefon
954 48 830
  Forsikringskontakt med møterett
  Knut B. Hjelle
  Telefon 57 86 02
65
  knhj@online.no 
  Revisor
  Jan Are Liseth
  Telefon
466 68 806
  Webansvarlig